กรมพระนครสวรรค์ ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๔ ทรงเป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี เรื่องอภินิหารของหลวงพ่อศุขนี้ มีเรื่องเล่าต่อกันมามากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ซึ่งไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยทางวิทยาศาสตร์ เดิมข้าพเจ้าคิดว่าจะไม่เขียนถึงในเรื่องเหล่านี้ แต่ถูกร้องขอจากหลายท่านที่สนใจในชีวประวัติของหลวงพ่อศุขให้บันทึกไว้ ส่วนเรื่องใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้น เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไป

หลวงพ่อบุญ พระหลานชาย (บุตรของนายรุ่งน้องชายหลวงพ่อศุข) บวชอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า เล่าให้ฟังเมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๒ ครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อศุขลงมากรุงเทพฯ ไปที่วังกรมหลววงชุมพรฯประจวบกับมีการทำบุญวันเกิดในวังของกรมพระนครสวรรค์ฯ พระครูวิมลคุณากร (ศุข) เป็นพระรูปหนึ่งซึ่งได้รับนิมนต์ไปด้วย หลวงพ่อศุขนั่งอยู่ในอันดับสุดท้าย เมื่อฉันจังหันเสร็จแล้ว กรมพระนครสวรรค์ ได้ถามหลวงพ่อศุขว่า ขอทดลองได้ไหมหลวงพ่อศุขตอบว่า เอาอย่างไรก็ได้ผลที่สุดตกลงเป็นการทดลองด้วยปืนหลวงพ่อศุขจึงขอผ้าขาวเอามาลงอักขระแล้วใช้ผ้าขาวห่อขี้ผึ้งที่ท่านมีติดตัวอยู่ สั่งให้เอาไปยิง ปรากฏว่ายิง ๗ – ๘ ที่ไม่ออก กรมพระนครสวรรค์ฯ ถามว่าจะให้ออกได้ไหม หลวงพ่อศุขตอบว่าได้ จึงทดลองยิงใหม่ คราวนี้ยิงออกแต่หาลูกกระสุนปืนไม่ได้ ต่อเมื่อหลวงพ่อศุขแบมือออกจึงพบลูกปืนอยู่ในมือหลวงพ่อศุข

ผู้บันทึก นายแพทย์สำนวน ปาลวัฒน์วิไชย จากหนังสือประวัติพระครูวิมลคุณากร ( ศุข ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สโมสรไลอ้อนส์ชัยนาท ร่วมด้วย ชมรมพระเครื่องชัยนาท จัดพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( สงวนลิขสิทธิ์ )

หมายเหตุ หลวงพ่อศุข ชาตะ น่าจะเป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๙๐ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก / ได้รับเอื้อเฟื้อข้อมูลและขอขอบคุณบทความดีๆจาก คุณ บาแดง